Privacyverklaring

Lees hieronder onze privacyverklaring. Neem voor vragen gerust contact op.

lips bouwbedrijf

Lips Aannemers gevestigd te ’t Holland 4, 6921 GW, Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.lipsaanemers.nl. ’t Holland 4, 6921 GW,  Duiven. Tel. 0316-849546

Michel Lips (oprichter) is de Functionaris Gegevensbescherming van Lips Aannemers. Hij is te bereiken via michel@lipsaannemers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lips Aannemers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Categorie persoonsgegevens die wij verzamelen:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum)
 • Betalingsgegevens

Doeleinde verwerking
Lips Aannemers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en afhandeling van jouw bestelling
 • Levering van de dienstverlening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Grondslag verwerking
Lips Aannemers verwerkt je persoonsgegevens altijd in overeenstemming met een van de juridische grondslagen uit de AVG:

Uitvoering van overeenkomst

Lips Aannemers verwerkt voor het overgrote deel je persoonsgegevens om de afspraken in de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Toestemming

In sommige gevallen verwerkt Lips Aannemers je persoonsgegevens op basis van toestemming. Denk hierbij aan het aanmelden voor de nieuwsbrief. Je hebt altijd de mogelijkheid om je toestemming weer in te trekken.

Wettelijke plicht

Wij gebruiken je Persoonsgegevens ook voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke plichten die op ons rusten

Geautomatiseerde besluitvorming
Lips Aannemers neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lips Aannemers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lips Aannemers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Bankgegevens/facturen > 7 jaar > voor de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Lips Aannemers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lips Aannemers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lips Aannemers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lips Aannemers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Rechten van betrokkenen
Lips Aannemers handelt in overeenstemming met de eisen van de AVG. Dit verleent jou de volgende rechten:

 • Recht op inzage:Je hebt het recht om je gegevens in te zien die Lips Aannemers van je verwerkt
 • Recht op correctie: Je hebt het recht je gegevens aan te passen en aan te (laten) vullen.
 • Recht op verwijdering en ‘vergeten te worden’: Je heeft het recht om je gegevens te laten verwijderen en om op die manier vergeten te worden.
 • Recht om bezwaar te maken: Je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Recht op beperking:Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Een verzoek kan gericht worden aan: michel@lipsaannemers.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht
Klachten over het gebruik van je persoonsgegevens door Lips Aannemers kunnen gericht worden aan onze Functionaris Gegevensbescherming: michel@lipsaannemers.nl.

Lips Aannemers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lips Aannemers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via michel@lipsaannemers.nl.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 16-02-2024